Curriculum Vitae ir. Kees Regtop

1954                             Geboren te Amsterdam

Opleiding

1972 / 1980                   Technische Hogeschool Delft Afdeling der bouwkunde

Werk

1978 – 1978                   Stage Ben Goerion Institute for development of the Negev Dessert, Israel

1983 – 12.1984              Architectenbureau Goverts, Hoogstad en Hulshof, Rotterdam

1985 – 1987                  Regtop Architecten, Rotterdam

1987 – 1993                  Regtop/van Lamoen Architecten, Den Haag

1993 – 1995                  Regtop/van Lamoen & Wurth Architecten, Den Haag

1995 – 2001                  Ir. Kees Regtop Architectuur B.V. , Den Haag

2001 / heden                 Regtop Ligtvoet Architecten B.V. , Den Haag

Diversen

1993                              Workshop “Luisteren naar de stad” geïnitieerd door de Welstandscommissie Den Haag

Onderwijs                     (Technische Universiteit Delft, faculteit Bouwkunde)

1989 – 1991                   Gastdocentschap Vakgroep Architectonische – en Stedenbouwkundige Technologie

1991 – 1994                   Aanstelling als toegevoegd docent Vakgroep Architectonische – en Stedenbouwkundige Technologie

1994 – 1996                   Gastdocentschap Vakgroep Architectuur

2011                               Gastdocent Architectural Engineering TU Delft

Welstand

1996 – 1997                   Adviseur Welstand, Den Haag

1997 – 2001                   Plaatsvervangend lid Welstandscommissie, Den Haag

2001 – 2003                   Lid Welstandscommissie, Den Haag

vanaf 2007                     Lid Welstandscommissie, Schiedam

*