Bureau

Analyse is een belangrijk onderdeel van ons uiteindelijke product: een ontwerp. Enerzijds wordt er een analyse gemaakt van de context, anderzijds van het programma van eisen. Elk ruimtelijk ontwerp is gebaseerd op deze analyses.