Winkels en bovenwoningen Hoogstraat en Lange Achterweg Schiedam

De Stichting Restauratie Hoogstraat Schiedam heeft aan wat eens de belangrijkste winkelstraat van Schiedam was, de Hoogstraat, een zestal panden verworven. De Hoogstraat bevindt zich al enige jaren in een neerwaartse spiraal, hetgeen heeft geleid tot het gemeentelijk project “werk aan de winkel” met als doel deze ontwikkeling om te buigen. Genoemde zes panden kunnen worden gezien als startpunt van dit project. De Stichting heeft voor deze panden verbeteringsplannen laten maken, die zowel voorzien in winkelruimten als in ruime bovenwoningen. In het ontwerp heeft de geïsoleerde ligging van de Hoogstraat voorop gestaan. Enerzijds loopt de “Lange Haven” een prachtige monumentale gracht, parallel aan de Hoogstraat, anderzijds grenst de Hoogstraat, welke op een dijk ligt aan een benedendijks gebied de Lange Achterweg. De verbinding met de gracht wordt op stedenbouwkundig niveau gerealiseerd, terwijl de relatie met het benedendijks gebied met het ontwerp voor de winkelruimten zelf wordt versterkt. Door het souterrain bij de winkelruimte te betrekken en zowel deze verdieping, als de begane grond van een transparante achtergevel te voorzien ontstaat een aangenaam doorzicht. Tevens leidt dit tot interessante ( split-level ) plattegronden.

Uit onderzoek blijkt, dat enkele winkels met een groter oppervlak wenselijk zijn om “trekkers” te huisvesten. Samenvoegen van winkelpanden is dan de enige oplossing, hetgeen echter niet strookt met een kwaliteit van de Hoogstraat, de pandsgewijze opbouw. Door elk van de samen te voegen panden zijn eigen identiteit te laten behouden, maar ook herkenbare overeenkomsten en dan met name in de pui toe te voegen, wordt er beantwoord aan de individuele opbouw, maar is de winkel toch herkenbaar als een combinatie. Een goed voorbeeld hiervan is de winkel in Hoogstraat 104 en 106, zoals opgenomen in deze presentatie.


Hoogstraat situatie

 

 

Hoogstraat plattegrond 104 106

 

 

Hoogstraat doorsnede zichtlijn

 

 

Hoogstraat monumentale winkelpui 78

 

 

Hoogstraat voorgevels

 

 

Hoogstraat achtergevels

 

 

Hoogstraat achtergevels

 

 

Hoogstraat interieur

 

 

Hoogstraat badcel 78