Vervanging balkonhekken Forellendaal Den Haag

Bij dit flatgebouw aan de Forellendaal in Loosduinen waren de balustrades van de balkons aan vervanging toe. Doorgaans wordt hiervoor de meest eenvoudige oplossing gekozen, terwijl de ingreep een niet te onderschatten invloed heeft op zijn omgeving. Het was dan ook positief te noemen, dat de bewoners meer wilden dan een standaard oplossing met dien verstande, dat er een grote voorkeur bestond voor het materiaal glas.

De bestaande balustrades werden gekenmerkt door een afwisseling van een open spijlenhek en een dicht plaatstalen hekwerk. Deze afwisseling van open en dicht werd nog versterkt door het plaatstaal verder naar voren te leggen, dan het spijlenhek. Bij het ontwerp van de glazen balustrade is het bovenstaande als uitgangspunt genomen.

Het plaatstaal is vervangen door translucent glas, een lichtdoorlatende glassoort met een ietwat groene uitstraling en het spijlenhek door groen helder glas. De genoemde gelaagdheid tussen de twee soorten glas is gerealiseerd door een speciale detaillering, welke goed te realiseren was met het reeds bestaande product van balusters en boven- en onderrail. Hiermede is een beeld ontstaan, welke recht doet aan de uitgangspunten van de oorspronkelijke architectuur van het flatgebouw en een versterking betekent van de kwalitatief waardevolle openbare ruimte ter plekke.


Forellendaal gevel tekening

 

 

Forellendaal foto overzicht best

 

 

Forellendaal foto overzicht nieuw

 

 

Forellendaal foto overzicht nieuw geheel

 

 

Forellendaal detaillering

 

 

Forellendaal foto3