Tijdelijke en semi-permanente huisvesting in lege kantoren

Gezien de grote leegstand van kantoorgebouwen in dit land hebben wij een studie gedaan naar herbestemming van deze gebouwen.

Het betreft hier een tweetal plannen voor tijdelijke bewoning van bijvoorbeeld studenten. Gekozen is voor een leegstaand pand in de Binckhorst in Den Haag en één in Rijswijk. In het pand in Rijswijk is tevens een alternatief onderzocht ter vestiging van een (permanent) hotel.

Algemeen kan met stellen, dat wijziging van functie (bijvoorbeeld kantoor naar woning) een verlaging betekend van de vastgoedwaarde. Dit zal dus op enigerlei wijze gecompenseerd dienen te worden.

Bij tijdelijke huisvesting zou dit kunnen zijn:

  • Geen programma van eisen. Het bestaande gebouw is uitgangspunt.
  • Haalbaarheid versus ambitieniveau.
  • Parkeernorm loslaten.
  • Principe mega-woningen. Soepel omgaan met brandweer- en geluidseisen.
  • Tijdelijk karakter. Eisen bestaande bouw in bouwbesluit.
  • Eis brandweer compartimentering 500 m².
  • Huurprijzen 80% van maximaal toelaatbaar.

Transformatie kantoorgebouwen 2

 

 

Transformatie kantoorgebouwen 1

 

 

Transformatie kantoorgebouwen 10

 

 

Transformatie kantoorgebouwen 9

 

 

Transformatie kantoorgebouwen 4

 

 

Transformatie kantoorgebouwen 3

 

 

Transformatie kantoorgebouwen 5

 

 

Transformatie kantoorgebouwen 6

 

 

Transformatie kantoorgebouwen 7

 

 

Transformatie kantoorgebouwen 8