Portiekafsluitingen gebouw Zonnehoek Lijnbaan Den Haag

Bij het woongebouw Zonnehoek bestond de behoefte om de portieken uit oogpunt van sociale veiligheid af te sluiten. Het betreft hier een gebouw in de architectuurstijl “de Haagse School”, Dit heeft onder andere tot gevolg, dat de portiekingangen benadrukt worden door een gemetselde borstwering afgedekt met een doorlopende cordonband van gefrijnd en gesausd beton. Daarboven bevinden zich een zevental sierelementen van hetzelfde beton telkenmale onderbroken door metselwerk van één laag waarboven zich weer een cordonband bevind. Hierboven is een luifel geplaatst ter breedte van de portiekopening en de versierde hoekpenanten.

Genoemde elementen zijn leidend motief geweest voor het ontwerp van de afsluiting. Door deze van gelaagd glas te maken is een transparant geheel ontstaan. Door het glas te onderbreken met stalen banden ter hoogte van de gemetselde laag op de hoekpenant, waarbij telkens één laag wordt overgeslagen ontstaat een logische aansluiting met deze hoekpenanten. Achter het glas staan ronde kolommen, die middels afstandhouders deze horizontale banden ondersteunen. Aan de voorzijde bevindt zich de entreedeur van gelaagd gehard glas. Daarnaast bevindt zich de postkast met bellen, intercom en briefplaten in een doosvormig element. Dit element is verankerd aan de vloer en losgelaten van de luifel. Gezien de ruimte was het noodzakelijk om de bestaande rechte steektrap gedeeltelijk te slopen en te voorzien van een kwart aan de onderzijde. Hierbij zijn oorspronkelijke materialen gebruikt. Zo zijn de trap en de vloer aangeheeld met granito.


Zonnehoek tek gevelaanzicht

 

 

Zonnehoek aanzichtbest

 

 

Zonnehoek aanzichtnieuw

 

 

Zonnehoek verticale detaillering

 

 

Zonnehoek horizontale detaillering

 

 

Zonnehoek det fotos