Nieuwbouw en restauratie Korte Beestenmarkt 1-3-5 en Laan 26a Den Haag

Dit bouwinitiatief bestaat uit twee panden met daar tussen een bouwvolume in één bouwlaag. De twee panden zijn respectievelijk een rijksmonument en een gemeentelijk monument. Het gemeentelijk monument op de hoek Korte Beestenmarkt en Laan is verbonden met de begane grond onder het naastliggende pand aan de Laan.

Voor deze panden is een restauratieplan ontwikkelt met als programma vier appartementen per pand. De tussenliggende garage (één laags bouwvolume) wordt gesloopt. Op dit perceel zal een pand van drie bouwlagen met kap gebouwd worden met daarin twee woningen.

Beide monumenten kennen naast een monumentaal exterieur nog veelal de oorspronkelijke structuur. Bovendien zijn ook nog vele interieurdetails aanwezig. Deze thema´s zijn in de planvorming gerespecteerd. Ze zijn zelfs gebruikt als aanleiding voor bijzonderheden in het ontwerp. Voorbeelden hiervan zijn de kap van het rijksmonument aan de Korte Beestenmarkt en de begane grond van het pand op de hoek met de Laan.

De genoemde kapverdieping kent een sporenkap. Om de kap zoveel mogelijk in zijn waarde te laten hebben wij deze verdieping niet ingedeeld. Hedendaagse voorzieningen als keuken en sanitair zijn in een doosvormige ruimte ondergebracht, welke slechts eenzijdig de kap raakt. In voor- en achterruimte is de kap dan ook volledig ervaarbaar.

In het monument op de hoek bevindt zich achter de voorgevel links van de ingang een opkamer. Door in het achterste gedeelte ter plaatse van het sanitair de vloer op dit niveau te leggen en de rest van de vloer op straatniveau te maken ontstaat een interessante ruimtelijk beleving.

De nieuwbouw is in dit geval bewust zorgvuldig doch terughoudend ontworpen. De gevelwand ter plaatse is vrijwel niet aangetast en van grote monumentale waarde, hetgeen geen nadrukkelijke interventie toestaat. De materialen, deur- en raampartijen in hout, metselwerk voor de gevel en een zinken dakbedekking zijn dan ook bewust gekozen.


Korte Beestenmarkt best gevel foto

 

 

Korte Beestenmarkt best interieur foto

 

 

Korte Beestenmarkt plattegronden

 

 

Korte Beestenmarkt doorsneden

 

 

Korte Beestenmarkt NIEUWE interieur foto

 

 

Korte Beestenmarkt NIEUWE interieur foto2

 

 

Korte Beestenmarkt 3D B

 

 

Korte Beestenmarkt 3D A