Monumentale panden Kettingstraat en Achterom Den Haag

Bij dit project hebben wij geadviseerd betreffende de herbouw, danwel restauratie van een negental monumentale ( of monumenten ) panden in het centrum van Den Haag.

Het betrof in hoofdzaak esthetisch advieswerk aangaande de monumentale delen van de panden met als doel te komen tot een historisch verantwoorde detaillering hiervan.

De probleemstelling, die zich hierbij aandiende, was om de hedendaagse eisen in overeenstemming te brengen met deze monumentale detaillering. De schijnbare tegenstellingen hiertussen zijn in samenspraak met de technisch vertegenwoordiger van de opdrachtgever in nagenoeg alle gevallen opgelost. De advisering is in nauwe samenwerking met de gemeentelijke dienst monumentenzorg uitgevoerd.


KettAchterom 1

 

 

KettAchterom 6

 

 

KettAchterom 2

 

 

KettAchterom 4

 

 

KettAchterom 5

 

 

KettAchterom 3