Loodsen scheepswerf Krimpen a/d IJssel

Aan de Hollandse IJssel ter hoogte van Krimpen a/d IJssel bevindt zich een voormalige scheepswerf uit de negentiende eeuw. Het was één van de eerste werven in Nederland met een zgn. dwarshelling. Op de werf staan twee houten loodsen, één parallel aan de naastliggende dijk en één dwars op deze dijk. Deze laatste is in een later stadium voorzien van een woonhuis opgetrokken uit houtskeletbouw. De loodsen hebben de status van rijksmonument. Voor beide loodsen hebben wij een restauratieplan opgesteld, waarbij de loods parallel aan de dijk op verzoek van Rijkswaterstaat wordt verplaatst. Omdat deze loods gedeeltelijk in het dijklichaam staat is hier geen optimale controle van de dijk mogelijk. Ten behoeve van de restauratie zijn er gebrekentekeningen opgesteld, gedetailleerde opnametekeningen, waarbij alle bouwkundige gebreken in beeld zijn gebracht. Tevens zijn er uitgebreide fotoboeken gemaakt en een boek met details. Hiermede kan de restauratie van de loodsen plaatsvinden. Momenteel wordt er door ons gestudeerd op een plan om in de loodsen verschillende functies te huisvesten. Leidend motief hierbij is het doos in doos principe.


Loodsen situ

 

 

Loodsen fotos bestaand

 

 

Loodsen plattegron L1 doos

 

 

Loodsen plattegrond L2 doos

 

 

Loodsen detaillering+fot

 

 

Loodsen piron detaillering + fotoaltern