Kwaliteitsimpuls bestaande gevels Transvaal Den Haag

Aangezien veel bouwblokken in de wijk Transvaal vervangen zullen worden middels sloop / nieuwbouw zou een groot deel van bouwblokken in de Scheeper- en Schalkburgerstraat achterblijven qua beeld als daar niet ook iets zou gebeuren. Reden voor de gemeente Den Haag om een verbeterplan voor de gevels van deze bouwblokken op te stellen. De financiering van dit gevelplan is eveneens in handen van de gemeente met dien verstande, dat de eigenaar verplicht wordt om achterstallig onderhoud gelijktijdig te laten uitvoeren op eigen kosten.

In potentie is de architectuur van de blokken rijk te noemen. Het is een overgangsarchitectuur met kenmerken van de “fin de siècle” stroming.

Het huidige negatieve beeld is ontstaan door verkeerde kozijnvervanging, slecht schilderwerk of tegelwerk op de gevels van bedrijfsruimten, vervanging of reparatie van erkers en balkons, grotendeels verwijderen van sierelementen en danig vervuild metselwerk. In het gevelplan wordt dit alles grotendeels weer hersteld. De kozijnen en ramen worden opnieuw vervangen, dit keer door houten draai-kiep ramen, waardoor kenmerken als de verspringende glaslijn en een “iele” detaillering over de tussendorpel weer terugkeren. De bedrijfsruimten worden voorzien van een stuclaag in kleur passend bij het bovenliggende metselwerk. Erkers en balkons worden teruggebracht naar de oorspronkelijke situatie, siermetselwerk wordt hersteld of teruggebracht en het metselwerk wordt gereinigd. Dit tezamen met een aantal kleinere ingrepen doet de oorspronkelijke architectuur weer tot zijn recht komen.

Na afloop van bovenstaande project is er eenzelfde revitalisatie uitgevoerd aan 3 blokken in de Kempstraat, een nabij gelegen winkelstraat.

Ook de winkelplint is, mede dankzij een 100 % deelname, weer een eenheid en in oude glorie hersteld, inclusief een herstructurering van reclame, zonwering en rolluiken.


HGTKemp kaart

 

 

HGTscheep1

 

 

HGTschalk1

 

 

HGTKemp 2

 

 

HGTKemp 1