Het verzorgde gevelbeeld van Den-Haag Welstandsnota

Het verzorgde gevelbeeld is een beleidsstuk, waarin veranderingen aan bestaande gevels worden behandeld met als doel om de sfeer en de kwaliteit van de verschillende buurten in Den Haag te behouden.

Om tot een overzichtelijk geheel te komen is de stad in clusters verdeeld op basis van de ontstaansperiode en woninggrootte. De voorkomende architectuurstijlen zijn in kaart gebracht en omschreven, waarna een nadere specificatie volgt per beeldaspect (onderdeel van de gevel) Het beeldaspect wordt vervolgens gewaardeerd en voorzien van een code, welke aangeeft hoe er bij verandering mee om te gaan.

Er zijn vier verschillende beheersniveau’s: Behouden, Gericht veranderen, Interpreteren en Vrij.

Wat deze begrippen precies inhouden voor het veranderen van een beeldaspect, voor wat betreft afmetingen, materiaal en kleur, wordt aangegeven in een begrippen matrix.

Het verzorgde gevelbeeld is een instrument voor de gemeente om bouwinitiatieven te begeleiden, te toetsen en mogelijk te handhaven, maar ook heeft het tot doel bezitters van onroerend goed bewust te maken van de architectonische rijkdom van hun bezit.

De basisopzet van dit stuk is destijds door ons bureau ontwikkeld, waarna de verschillende clusterboeken door de afdeling Welstand zijn ingevuld.


VGBvoorblad

 

 

VGB 02

 

 

VGB 03

 

 

VGB 04

 

 

VGB 05

 

 

VGB 06

 

 

VGB 07

 

 

VGB 08