Gevelwijziging vml. bioscoop Monopool Appelmarkt Schiedam

Tijdens onze werkzaamheden aan het renovatie- en restauratie project Hoogstraat Schiedam werd ons bekend, dat de gemeente bezig was met bouwactiviteiten aan de Monopole bioscoop. Het betrof echter alleen een interne verbouwing. Aan de gevel zou vooralsnog niets worden gedaan, omdat men dit zag als de taak voor de aspirant-huurder.

Deze voormalige bioscoop ligt op de hoek Hoogstraat en de Appelmarkt, een belangrijke toegangsroute voor de Hoogstraat. In het winkel-woning project aan de Hoogstraat waren wij dan ook bezig met een betere bereikbaarheid van deze straat en Monopole speelde hierin een belangrijke rol mits met name de begane grond een goede uitstraling zou krijgen naar de Appelmarkt. Overleg met de gemeente over dit belang leidde er toe, dat de aanpak van de gevel naar voren werd getrokken.

Vervolgens hebben wij een plan gemaakt, waarbij wij voorstelden om in de viertal bestaande gevelopeningen met zink omrande glaspartijen zonder kozijnen te maken. Door deze op een niet alledaagse wijze te detailleren komen deze los van het bestaande metselwerk. Hierdoor ontstonden nadrukkelijk aanwezige erkers met de gewenste uitstraling. De gewenste opwaardering van de Appelmarkt was daarmee een feit.


Monopool situ

 

 

Monopool ontwerp

 

 

Monopool historie

 

 

Monopool overzichtsfoto

 

 

Monopool detail

 

 

Monopool erker foto