Gevelplan winkelplint Paul Krugerlaan Den Haag

De Paul Krugerlaan is de belangrijkste ( winkel ) straat binnen de wijk Transvaal in Den Haag, een wijk, waarin momenteel de grootste herstructureringsoperatie in Nederland plaatsvindt. Deze operatie behelst voornamelijk sloop en nieuwbouw van woningen.

Op de Paul Krugerlaan, met als voornaamste reden particulier eigendom, zal de bestaande bebouwing echter gehandhaafd en hersteld worden.

De Paul Krugerlaan was oorspronkelijk een woonstraat, vanaf 1925 wordt de straat met de transformatie naar woon/winkelpanden echter al gauw een winkelstraat en mede daardoor de hoofdas van de wijk.Vandaag de dag is het een straat met winkels en bovenwoningen. Een straat met een voornamelijk multicultureel karakter.

Door de komst van een doorlopende luifel midden jaren zeventig en de wens om zich te blijven onderscheiden als “aparte” winkels is een veelheid aan winkelpuien ontstaan van totaal verschillende beeldkwaliteit en veelal lage kwaliteit met name op het gebied van materialisatie. Een versnipperd en hier en daar verpauperd beeld is het gevolg.

Hoe hier nu verbetering in te brengen? Hoe te beantwoorden aan de vraag naar diversiteit van de ondernemers en toch voor eenheid te zorgen, zoals de straat die van oudsher gekend heeft?

De oplossing is gevonden in het als uitgangspunt nemen van de bestaande bouwstromen op de straat ( 35 ). Door deze bouwstromen te voorzien van een uniform afwerkingsmateriaal, welke per bouwstroom kan verschillen, ontstaat er eenheid. Een eenheid, die een groter verschil in invulling van de winkelpui toestaat zonder dat genoemde eenheid per bouwstroom verloren gaat. Daarnaast is er een voorbeeldcatalogus met winkelpuien toegevoegd om het kwaliteitsniveau vast te leggen en is de positie van eventueel toe te passen reclame uitingen en nieuwe luifels of markiezen aan regels gebonden.


PKL2

 

 

PKL1

 

 

PKL6

 

 

PKL7

 

 

PKL4

 

 

PKL3

 

 

PKL5

 

 

PKLnieuwefotos

 

 

PKLnieuwefotos2