Extra Bouwlaag Rustenburg Oostbroek Den Haag

Samen met Scala Architecten hebben wij een studie gemaakt naar de mogelijkheden van een extra bouwlaag voor de wijk Rustenburg Oostbroek te Den Haag. Deze studie bestaat uit een stedenbouwkundig plan over de gehele wijk en een aantal voorbeeldplannen, die uitgewerkt zijn op het niveau van uitvoeringstekeningen.

Het uiteindelijk stedenbouwkundig plan geeft in een viertal categorieën aan welke soort opbouw waar mogelijk is. Hierbij wordt er een verschil gemaakt in het optrekken van de bestaande gevels, danwel het toepassen van een dakschild. Door verschillende combinaties van deze toepassingen, welke “passend“ dienen te zijn bij de architectuur, ontstaan meerdere categorieën.

In hoofdzaak is het streven het architectonisch karakter van de buurt te behouden. Wel zijn er mogelijkheden ingebouwd om op daarvoor (stedenbouwkundig-) geschikte plekken verbijzonderingen toe te passen, in de vorm van paviljoens op het dak, met een eigen architectonische signatuur.

De voorbeeldplannen borduren voort op de bestaande architectuur. Zij zijn, zoals reeds gezegd, op het niveau van werktekeningen uitgewerkt met de daarbij behorende details. Ook zijn de voorbeeldplannen voorzien van een constructief advies, dat zich met name richt op gewichtsbesparing, met behoud van het “ambachtelijk” uiterlijk van de woongebouwen. Zij dienen als voorbeeld cq. uitgangspunt bij daadwerkelijke bouwinitiatieven, waarbij er bespaard kan worden op de advieskosten, omdat er al veel is uitgezocht. De studie is inmiddels goedgekeurd door het College van Burgemeester en Wethouders.


RUBO 5

 

 

RUBO 8

 

 

RUBO 1

 

 

RUBO 2

 

 

RUBO 3

 

 

RUBO 4

 

 

RUBO 6

 

 

RUBO 7

 

 

RUBO 9