Extra bouwlaag Hilversumsestraat Den Haag

Onder het kopje BELEID van deze website wordt een toetsingskader aangehaald, waarin omschreven staat onder welke voorwaarden, van zowel stedenbouwkundige als architectonische aard, er mogelijkheden zijn om in de wijk Rustenburg Oostbroek extra bouwlagen te realiseren.

Inmiddels is er binnen het genoemde kader een eerste extra bouwlaag gerealiseerd. Het stedenbouwkundig plan gaf voor dit pand aan de Hilversumsestraat aan dat de gevels konden worden opgetrokken. Uit een analyse bleek namelijk dat het bouwblok van origine een kop, een combinatie van winkel, en woning en staart kende. Er zijn eerst schetsen over het gehele bouwblok gemaakt om een architectonisch eindbeeld vast te leggen. Vervolgens is het hoekpand er uitgelicht en zijn hier de definitieve plannen voor gemaakt. Zoals in het toetsingskader omschreven, wordt er naar gestreefd om het karakter van de buurt bij deze ingrepen te bewaren. Bij dit plan is de bestaande erkerpartij doorgezet in de derde bouwlaag middels een balkon, waardoor een logische voortzetting van het bestaande gevelbeeld ontstaat. Het ontwerp voor de zijgevel was moeileijker vanwege zijn bestaande ongelijke raampartijen. Dit is opgelost door “neutrale” vierkante ramen toe te passen op breedte van het smalle raam. De extra bouwlaag bestaat uit een buitenblad van metselwerk en een binnenblad van houtskeletbouw. Door deze lichte opbouw was het mogelijk het plan uit te voeren zonder aanpassingen aan de funderingen te hoeven doen.


Hilversumsestraat 1

 

 

Hilversumsestraat 3

 

 

Hilversumsestraat 2

 

 

Hilversumsestraat 7

 

 

Hilversumsestraat 5

 

 

Hilversumsestraat 6

 

 

Hilversumsestraat 8