Ontwikkelingskader en ontwerp openbare ruimte Chinatown Den Haag

In 2004 heeft de gemeenteraad besloten het gebied Wagenstraat, Gedempte Gracht, Gedempte Burgwal aan te wijzen als Chinatown Den Haag. Doelstelling is een speciaal gebied te realiseren, waarbinnen de Chinese cultuur tot uitdrukking wordt gebracht.

Met de invoering van de welstandsnota in 2004 is hiervoor een ontwikkelingskader nodig, als het ware een partiële herziening van deze nota. Als basis voor dit ontwikkelingskader hebben wij een analyse van mogelijk te gebruiken middelen gemaakt.

Deze analyse betreft zowel middelen in de openbare ruimte, als ingrepen aan de gevel. De middelen in de openbare ruimte dienen enerzijds ter gebiedsafbakening, Chinese poorten en baldakijnen van lampions, en verzorgen anderzijds de continuïteit hiertussen, o.a. de Chinese gedichten op de trottoirbanden.

Het ontwerp voor de poorten is middels een prijsvraag onder Chinese ontwerpers tot stand gekomen. De baldakijnen van lampions en de overige middelen in de openbare ruimte zijn door ons uitgewerkt. De ingrepen aan de gevel zullen per aangeboden initiatief worden getoetst aan het ontwikkelingskader.


Chinatown situ

 

 

Chinatown poort def 14

 

 

Chinatown baldakijnen def 14

 

 

Chinatown troittoirbanden

 

 

Chinatown troittoirbanden 2

 

 

Chinatown additverlichting afvalbak def 14

 

 

Chinatown beeldkwaliteit def 14