Analyse wonen op het water Den Haag

Het onderzoek naar wonen op water is op een wat toevallige wijze ontstaan. Naar aanleiding van een stedenbouwkundig architectonisch onderzoek naar een extra bouwlaag in de wijk Rustenburg-Oostbroek te Den Haag, werden er vragen in de gemeenteraad gesteld of de woonboten, gelegen in het water langs de randen van de wijk, ook van een extra bouwlaag konden worden voorzien. Ons werd gevraagd om hier een onderzoek naar te doen. Wij hebben deze taak ruim opgevat. Niet alleen is vast komen te staan, dat in de huidige situatie ophoging, met name in ruimtelijke zin, onwenselijk is, maar ook is er een “scenario in tijd” ontwikkeld om te komen tot een verbetering van de huidige situatie in Den Haag. Dit alles heeft geleid tot een pleidooi om het wonen op water als een serieuze vorm van wonen te zien met een weloverwogen keuze qua ligging en een volwassen vormgeving. Ook is geanalyseerd waar dit mogelijk zou zijn op de “ Haagse” binnenstedelijke wateren.


Waterwonen 2 laags zichtlijnen

 

 

Waterwonen ligging vormen 2

 

 

Waterwonen voorbeeld Adam

 

 

Waterwonen laakhaven

 

 

Waterwonen laakhaven 2

 

 

Waterwonen modelboot

 

 

Waterwonen modelwoonboten kleur