5 woningen Lange Achterweg ong. Schiedam

Het plan betreft nieuwbouw in twee bouwvolumes met resp. twee en drie grondgebonden woningen. Aan de zijde van het bouwvolume met twee woningen bevindt zich een steenachtig plein. Door het bouwvolume aan deze zijde af te schuinen wordt dit plein versterkt en de relatie met de Lange Achterweg verbetert. Aan de andere zijde was tevens de behoefte om een open groene ruimte te realiseren mede om afgesloten achtergebieden te voorkomen en het terrein een semi openbaar karakter te geven. Een stedenbouwkundige ingreep, die versterkt werd door de verzorgde achtergevels van de in het recente verleden verbouwde panden aan de Hoogstraat. Om ruimte te creëren is ook hier een schuine rooilijn geïntroduceerd, terwijl de overige rooilijnen respectievelijk de richting van de Lange Achterweg of het tussenliggende bouwvolume volgen. Zo ontstaan twee aparte bouwmassa’s in een omgeving met hoofdzakelijk pannendaken, een beëindiging met een pannendak was dan ook gewenst. Dit was mogelijk door de nok van de daken evenwijdig te laten lopen met de zijgevels van de aanpalende bebouwing en de door de gevels aan de pleinen af te schuinen.

De aparte vorm van de kavels vroeg om een bijpassende architectuur. De vormgeving is hedendaags te noemen met o.a. horizontale raampartijen. Naast het reeds genoemde pannendak zijn er echter materialen uit de omgeving overgenomen, zoals gemetselde gevels. De hoeken aan de beide pleinruimten zijn verbijzonderd middels ( bijna ) kubusachtige accenten bekleedt met vezelcement leien. In het ontwerp van de woningen is er voor gekozen om de woonkeuken en de werkkamer op de begane grond te leggen. Naast de woningtoegangsdeuren zijn deze keukens voorzien van openslaande deuren om de plint een levendig karakter te geven. De woonruimtes bevinden zich op de 2e bouwlaag aan een privé dakterras.


Lange Achterweg massa1

 

 

Lange Achterweg situatie 100

 

 

Lange Achterweg massa2

 

 

Lange Achterweg BGbew

 

 

Lange Achterweg V1BEW

 

 

Lange Achterweg V2BEW

 

 

Lange Achterweg ZWgevel

 

 

Lange Achterweg Oostgevel