33 studenten woningen en commercieleruimte Wagenstraat Den Haag

Het project betreft huisvesting voor de doelgroep jongeren, die nog studeren of net zijn afgestudeerd. De drie panden aan het Wagenplein blijven bestaan en komen in aanmerking voor hergebruik. De monumentale gevelwand aan dit plein blijft dan ook intact. Het definitieve programma omvat 24 nieuwbouwwoningen en 9 woningen en een commerciële ruimte in de bestaande panden.

De in Den Haag en Scheveningen veel voorkomende hofjesbebouwing heeft als inspiratiebron gediend. Het complex is dan ook bewust als één geheel ontworpen, hetgeen zich het meest uit in een uniforme materialisering en in het feit dat de ontsluitingen van de verschillende bouwblokken, inclusief de woningen in de bestaande panden, op het gemeenschappelijke gebied uitkomen.

De nieuwbouw bestaat uit een drietal bouwblokken, waarbij één bouwblok, het wandgebouw, de locatie definieert. Samen met de andere bouwblokken en de bestaande bouw vormt dit gebouw de woonstraatjes en het pleintje op het binnengebied.

De studentenwoningen bevinden zich in hoofdzaak in de bestaande bouwmassa aan het plein en het wandgebouw. De grotere woningen, voor starters, bevinden zich in de bebouwing op het binnengebied.

De voorgevel van het wandgebouw is van verlijmd metselwerk met een nadrukkelijke parcelering per travee middels de detaillering van de hemelwaterafvoer. De blokken op het binnenterrein zijn voorzien van een verdiepingshoge plint van identiek metselwerk met op de verdieping paarsblauw stucwerk.

De straatjes worden zonder trottoirs uitgevoerd met betonklinkers, het pleintje wordt voorzien van een getrommelde steen. Een boom versterkt hier de verblijfsfunctie.


Wagenstraat situ

 

 

Wagenstraat artistimpression

 

 

WagenstraatBG C

 

 

WagenstraatV1 C

 

 

Wagenstraat foto2

 

 

Wagenstraat foto1

 

 

Wagenstraat foto3