3 woningen in vml. kurk fabriek Westmolenstraat Schiedam

In het centrum van Schiedam, vlak achter de Korte Haven bevindt zich een kaalslag, waarop woningbouw is voorzien. In deze open ruimte is één pand gespaard gebleven, een oude kurkfabriek met woning met de status gemeentelijk monument. Een pand, wat de gemeente graag zou willen behouden, hetgeen er toe heeft geleid, dat het is ondergebracht bij de Stichting Beschermd Stadsgezicht Schiedam.

Deze stichting heeft ons gevraagd om te onderzoeken of in het pand woningen gerealiseerd kunnen worden, met behoud van monumentale delen. Ten eerste is er nagedacht over het soort woning. De nog te realiseren nieuwbouw kent grondgebonden woningen van een forse maat ( 145 m2 ). Reden voor ons om te kiezen voor een mix, van een loftwoning, een twee laags appartement en een grondgebonden woning van een iets bescheidener maat. Een programma, wat zich prima leende voor behoud van monumentale delen in zowel exterieur als interieur. Zo is in het interieur van de grondgebonden woning de lijstplafonds met rosetten en een en-suite seperatie gespaard gebleven. In het exterieur vroegen de deuren van het pakhuis speciale aandacht. Door hier slanke aluminium kozijnen te plaatsen en de orginele pakhuisdeuren open te zetten blijft het karakter van pakhuis bewaard.

Een ander punt was de beperkte tuinen achter het pand vanwege de parkeergarage van de nieuwbouw. Door voor te stellen om hier de half verdiepte parkeergarage in twee niveau’s te maken kon echter een ruimere buitenruimte worden aangeboden.


Westmolenstraat situ

 

 

Westmolenstraat bestfoto

 

 

Westmolenstraat gevelanalyse

 

 

Westmolenstraat plattegr analyse

 

 

Westmolenstraat plattegr BG

 

 

Westmolenstraat plattegr V1

 

 

Westmolenstraat plattegr V2

 

 

Westmolenstraat voorgevel

 

 

Westmolenstraat  doorsnede