2 woningen en 4 appartementen Wassenaarsestraat Scheveningen

Op een binnenstedelijke situatie, welke een grote mate van diversiteit kent in architectuur en dan met name in schaal, hebben wij een plan gemaakt voor twee grondgebonden woningen en vier appartementen.

Deze diversiteit in schaal en de aanwezigheid van een woning op het achtergebied (met buitenruimte) zijn bepalend geweest voor de planvorming.

De genoemde woning is qua uitzicht vrijgehouden, door een schuine bebouwingslijn op de locatie te introduceren, die tevens de verblijfsfunctie van de openbare ruimte versterkt. Deze schuine lijn keert terug in de gevelopbouw.

Door de bouwmassa op te vatten als een geheel, waarbij het appartementengebouw is losgesneden van de achterliggende grondgebonden woningen middels een steeg, wordt antwoord gegeven op de schaalsprong.

Door de materiaalkeuze van metselwerk en keramische dakpannen vindt het plan aansluiting bij de omgeving. Op de hoek met de Wassenaarsestraat is een verbijzondering aangebracht middels een tweelaags erkerelement. De schuifpuien hierin geven de woonruimtes een buitenkwaliteit. De grondgebonden woningen hebben een (privé) buitenruimte in een patio.


Was 2014 situearth

 

 

Was 2014 situ

 

 

Was 2014 maquette

 

 

Was 2014 begane grond

 

 

Was 2014 Eerste verdieping

 

 

Was 2014 gevel

 

 

Was 2014 detaillering erker